MAZOWIECKI ZWIĄZEK TAŃCA SPORTOWEGO


Licencje FTS 2019 

Uprzejmie przypominamy, że termin wpłaty za Licencję sędziego FTS oraz sędziego MZTS upływa 31 października 2018 roku. Jednocześnie informujemy, że wszyscy zawodnicy i czlonkowie zwyczajni MZTS/FTS powinni...

 WIĘCEJ 


Kalendarz MZTS

  • 10-11 listopada - POLISH CUP Warszawa 
  • 1 grudnia - HOLLYWOOD CUP Sierpc    
  • 15-16 grudnia - FEELING 2018 Warszawa
ZARZĄD  MZTS


      Zarząd

  Marcin Ściegliński   - Prezes 
  Marek Chojnacki  - vice Prezes
  Rusłan Butko   - vice Prezes
  Tomasz Dorosz  - vice Prezes
  Jarosław Marzec  - członek Zarządu
  Rafał Karbowiak  - Sekretarz / po Skarbnik
  Beata Koprowska - Grzejszczak  - członek Zarządu
  Tomasz Kadylak   - członek Zarządu
  Tomasz Żukowski  - członek Zarządu


     Komisja Rewizyjna


  Adam Dąbrowski- Przewodniczący Komisji
  Krzysztof Hulboj- członek Komisji
  Arkadiusz Świerzawski- czlonek Komisji


    Komisja d/s Rywalizacji HGF

  Tomasz Dorosz
  Rafał Karbowiak
  Margarita Kuliś