Zgłoszenie klubu / szkoły tańca

Deklaracja członka zwyczajnego MZTS (kluby tańca sportowego)

Deklaracja członka wspierającego MZTS (szkoły tańca, studia tańca)

Sędziowie wojewódzcy MZTS