Przepisy rywalizacji w sporcie tanecznym


Przepisy rywalizacji w sporcie przygotowawczym - klasy HGF

  Regulamin rywalizacji w klasach HGF – obowiązuje od 01.09.2023
  Repertuar HGF MZTS 2023
  – obowiązuje od 01.09.2023

Inne formy tańca