Szkolenie kadry MZTS dla klas HGF

 

Mazowiecki Związek Tańca Sportowego zaprasza zawodników klas HGF na bezpłatne szkolenie z zakresu tańców latynoamerykańskich. 

Szkolenie poprowadzą Bartosz Lewandowski i Anna Wałachowska – Vice mistrzowie Polski LA. 

Termin:  10 czerwca 2022 roku 
Czas:      godz. 17:00 – 18:30
Miejsce: Studio Tańca DUET ul. Powstańców Śląskich 108A, 01-466 Warszawa
Zgłoszenia do 7 czerwca godz. 23:59

W szkoleniu udział wziąć mogą wszyscy zawodnicy, którzy spełniają poniższe kryteria oraz dokonają zgłoszenia poprzez formularz rejestracyjny dostępny na naszej stronie (link poniżej).

KADRA MZTS – kryteria

  1. W szkoleniach mogą uczestniczyć tylko tancerze reprezentujący kluby będące członkami MZTS i którzy mają opłaconą aktualną licencję zawodniczą FTS.
  2. Możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu mają wszystkie pary HGF po uprzednim zgłoszeniu przez klub będący członkiem MZTS.
  3. Możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu mają tancerze sportowi, którzy brali udział w przynajmniej jednym turnieju rangi Mistrzostw MZTS, Pucharu MZTS lub Mistrzostw Polski. W tym przypadku również obowiązuje zgłoszenie przez klub.
  4. Tancerze, którzy nie spełniają w.w warunków mogą uczestniczyć w szkoleniach tylko w przypadku wniesienia wcześniej ustalonej opłaty szkoleniowej na konto MZTS.
  5. Każdy klub, który jest członkiem MZTS i jego tancerze uczestniczą w szkoleniu może bezpłatnie wydelegować max. 2 trenerów do bezpłatnego udziału w szkoleniu.

UWAGA!

W związku z tym, że w roku 2021 nie odbyły się turnieje Mistrzostwa MZTS oraz Puchar MZTS, w roku 2022 punkt 3 powyższych kryteriów regulaminu szkoleń MZTS nie obowiązuje.

Płatności

Zajęcia grupowe:
*- zawodnicy MZTS – bezpłatnie
– zawodnicy spoza MZTS – 60 zł od osoby

Dokonywanie opłat za szkolenie

Opłaty za szkolenie przyjmowane są wyłącznie na konto MZTS:

MBank: 62 1140 2004 0000 3102 7648 2566
w tytule należy wpisać kogo i czego dotyczy opłata
(np. Jan Kowalski i Joanna Nowak, szkolenie HGF)

link do formularza rejestracyjnego

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: kontakt@mztsport.pl