Archives 2023

28 maj – Szkolenie z zakresu tańców latynoamerykańskich dla kadry MZTS.

Szkolenie poprowadzi wybitna tancerka i trenerka tańca towarzyskiego – IWONA GOLCZAK.

W szkoleniu udział wziąć mogą wszyscy zawodnicy, którzy spełniają poniższe kryteria oraz dokonają zgłoszenia poprzez formularz rejestracyjny dostępny na naszej stronie (link poniżej).

KADRA MZTS – kryteria

  1. W szkoleniach mogą uczestniczyć tylko tancerze reprezentujący kluby będące członkami MZTS i którzy mają opłaconą aktualną licencję zawodniczą FTS.
  2. Możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu mają wszystkie pary HGF po uprzednim zgłoszeniu przez klub będący członkiem MZTS.
  3. Możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu mają tancerze sportowi, którzy brali udział w przynajmniej jednym turnieju rangi Mistrzostw MZTS, Pucharu MZTS lub Mistrzostw Polski. W tym przypadku również obowiązuje zgłoszenie przez klub.
  4. Tancerze, którzy nie spełniają w.w warunków mogą uczestniczyć w szkoleniach tylko w przypadku wniesienia wcześniej ustalonej opłaty szkoleniowej na konto MZTS.
  5. Każdy klub, który jest członkiem MZTS i jego tancerze uczestniczą w szkoleniu może bezpłatnie wydelegować max. 2 trenerów do bezpłatnego udziału w szkoleniu.

Program szkolenia

Szkolenie dla kadry Sport 1 (klasy EDC) – zajęcia grupowe – godz. 11:00 – 12:30
Szkolenie dla kadry Sport 2 (klasy BAS) – zajęcia grupowe – godz. 13:00 – 14:30

Lekcje indywidualne dostępne będą w:
sobota w godz. 11:00 – 19:00
niedziela w godz. 15:00 – 20:00

Miejsce szkolenia

Szkolenie odbywać się będzie w Warszawie przy ul. Przasnyskiej 18 A (Szkoła Podstawowa nr 92).

Płatności

Zajęcia grupowe:
*- zawodnicy MZTS – bezpłatnie
– zawodnicy spoza MZTS – 70 zł od osoby

Zajęcia indywidualne – 1x 45 min – 220 zł za lekcję – zawodnicy MZTS
Zajęcia indywidualne – 1x 45 min – 250 zł za lekcję – zawodnicy spoza MZTS

Zgłoszenia na lekcje indywidualne dokonujemy poprzez formularz rejestracyjny (link poniżej). Po dokonaniu zgłoszenia wszyscy chetni zostaną poinformowani drogą e-mailową o ilości przyznanych lekcji oraz terminie ich realizacji.

Dokonywanie opłat za lekcje oraz szkolenie

Opłaty za lekcje oraz szkolenie przyjmowane są wyłącznie na konto MZTS:

MBank: 62 1140 2004 0000 3102 7648 2566
w tytule należy wpisać kogo i czego dotyczy opłata
(np. Jan Kowalski i Joanna Nowak, lekcje indywidualne 2×45)

link do formularza rejestracyjnego

ZGŁOSZENIA DO 24 MAJA – GODZ. 23:59

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: kontakt@mztsport.pl

Nabór wniosków na Puchar i Mistrzostwa MZTS 2023

Nabór ofert na organizację Mistrzostw i Pucharu MZTS 2023

Zarząd Mazowieckiego Związku Tańca Sportowego ogłasza nabór ofert na organizację Mistrzostw oraz Pucharu Mazowieckiego Związku Tańca Sportowego.

I. Termin i warunki realizacji zadania:

1. Zadanie powinno zostać zrealizowane w terminie od 01.10.2023 do 31.11.2023r.
2. Zadanie powinno być realizowane w innych terminach niż zatwierdzone

turnieje zgodnie z przepisami Polskiego Związku Sportu Tanecznego.

II. Termin składania ofert:

do 30.04.2023 r.

III. Odrzuceniu podlegają oferty, które:
1. Przewidują inny termin realizacji zadania niż wskazany w pkt.I.1.

2. Dotyczą pod względem merytorycznym, częściowo lub całkowicie, innych zadań niż objęte ogłoszeniem.

3. Zostały złożone przez oferenta nieposiadającego odpowiedniej licencji MZTS na rok 2023.
4. Zostały złożone przez oferenta, który nie dopełnił wszystkich formalności

związanych w rejestracją i przystąpieniem do rywalizacji w sporcie tanecznym MZTS.

IV. Wszystkie zgłoszenia muszą być dokonane zgodnie z zasadami opisanymi w Przepisach Rywalizacji w Sporcie Tanecznym PZST.

 

V. Decyzja o przyznaniu prawa organizacji Mistrzostw i Pucharu MZTS zostanie podjęta do 31.05.2023r.

 

Oferty należy składać poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej lub przez przesłanie oferty na adres: kontakt@mztsport.pl lub zukowskitomasz@wp.pl

Formularz zgłoszeniowy
Pozostały czas do dokonania zgłoszenia
Dni
Godzin
Minut
Sekund