Szkolenie dla kadry MZTS

Szkolenie dla kadry MZTS

W dniach 01-02.10.2022r. odbędzie się szkolenie z zakresu tańców standardowych dla kadry MZTS.

Szkolenie poprowadzą: 

Giedrius Januskevicius dla kadry Sport 2 (klasy BAS) 

Mateusz Papużyński dla kadry Sport 1 (klasy EDC) i par HGF. 

Miejsce szkolenia i lekcji

Szkolenie odbywać się będzie w Warszawie przy ul. Markiewicza 1 (sala widowiskowa pod Kościołem).

Zajęcia grupowe

02.10.2022r. (niedziela)

13.30-15.00 Giedrius Jauskevicius – klasy BAS
15.15-16.45 Mateusz Papużyński  – klasy EDC i HGF

Lekcje indywidualne

01.10.2022r. – (sobota) 10.00- 20.30
02.10.2022r. – (niedziela) 9.30-13.15 i 16.45-20.30.

Opłaty

Zajęcia grupowe:
*- zawodnicy MZTS – bezpłatnie
– zawodnicy spoza MZTS – 60 zł od osoby – klasy EDC i HGF
– zawodnicy spoza MZTS – 100 zł od osoby – klasy BAS

Opłaty szkolenie przyjmowane są wyłącznie na konto MZTS: 

MBank: 62 1140 2004 0000 3102 7648 2566
w tytule należy wpisać kogo i czego dotyczy opłata 
(np. Jan Kowalski i Joanna Nowak, szkolenie MZTS)

Lekcje indywidualne:

Cena lekcji 45 min:

Giedrius Jauskevicius: 90 € – członkowie MZTS
100 € – pary spoza MZTS.
Uwaga! Opłaty za lekcje z Giedriusem, przyjmowane będą na miejscu w dniu zajęć.


Mateusz Papużyński: 120 zł – członkowie MZTS
140 zł – pary spoza MZTS.
Uwaga! Opłaty za lekcje z Mateuszem, przyjmowane są na konto MZTS

MBank: 62 1140 2004 0000 3102 7648 2566
w tytule należy wpisać kogo i czego dotyczy opłata 
(np. Jan Kowalski i Joanna Nowak, lekcje 2×45)

Zgłoszenia

Zgłoszenia na szkolenie oraz lekcje indywidualne dokonujemy poprzez formularz rejestracyjny.
O terminie oraz liczbie przyznanych lekcji, zgłoszeni zawodnicy zostaną powiadomieni drogą e-mailową.

formularz zgłoszeniowy


Decyduje kolejność zgłoszeń!
Pary z MZTS mają pierwszeństwo w dostępie do lekcji!

admin

Website: